Vestermølle Haandværkerlaug

Foreningen til bevarelse af gamle håndværk


Håndværkerlauget blev stiftet i 2011. 

Foreningens formål er at arbejde for 

bevarelse af forskellige gamle håndværk,

gennem personer med en håndværker

baggrund eller personer der har interesse 

for gamle håndværkstradtioner.

Vi deltager i arrangementer, holdt på

Vestermølle. Hvor vi virker i et fælleskab

med stande, om oplysning/fremvisning

omkring gamle håndværk og deres 

historie. Arrangementerne er åben for alle.

Vi håber dermed at give unge og 

skolebørn en forståelse for dansk

håndværk og måske inspirere dem til at 

tage en faglig uddannelse


Vores lokaler fungerer som mødelokale,

forskellige arrangementer og værksted.

Det er på Vestermølle, Oddervej 80 H, 8660

Skanderborg, som ligger på et naturskønt

område, ned til Skanderbor sø.