Vestermølle Haandværkerlaug

Foreningen til bevarelse af gamle håndværk

Fonde og sponsorer

Vestermølle Håndværkerlaug har til opførelsen af smedjen modtaget donationer fra fonde,

lokale firmaer og foreninger. Hvilket har muliggjort opførelsen og indretning af smedjen.

Håndværkerlauget vil hermed gerne takke alle sponsorer. Herunder viser vi navne på de mange

der har bidraget.