Vestermølle Haandværkerlaug
Edit
Vestermølle Skanderborg

Den gamle smedje

Her kan du læse om et af de største projekter vi har lavet i haandværkelauget

Haandværkelauget

Historien om den gamle smedje

Håndværkerlauget har været så heldig at få fat i en gammel

kampestensbygning, der stod til nedrivning på Tove og Arne

Nøhr Rasmussens landbrug i Gram.

Stenene ligger nu på Vestermølle og afventer at blive

genopført. Vi har også kontakt til en landsbysmedje på Alrø,

hvis ejer gerne ser at inventar bevares og brugt.

Håndværkerlauget har fået godkendelse af Fredningsnævnet

med tilslutning fra Danmarks Naturfredningsforening og

Skanderborg Kommune.

Dansk Landbrugsmuseum på Gl. Estrup vil være behjælpelig

med rådgivning, samt fremskaffelse af værktøj og

indretningsgenstande.

Håndværkerlauget står for opførelse og indretning, samt

vedligeholdelse af smedjen. Der vil ved særlige arrangementer

være mulighed for se medlemmerne arbejde i smedjen.

I samarbejde med arkitekt og ingeniør, er vi kommet til, at

inklusive moms, kommer smedjen til at koste ca. 1,3 millioner

kroner. Vi har skaffet så meget egenkapital, at vi kan starte

med at ansøge om fondsmidler. Men vi vil gerne nå længere,

lokalt. Derfor søger vi firmaer/personer der evt. har interesse i

at støtte dette projekt, enten som sponser eller som medlem. Så

vi kan komme i gang med byggeriet.

Smedjen vil på guidet rundvisning på Vestermølle, blive et

spændende stop på vandringen mellem Riddersalen,

Okkerhytten (Vestermølles seneste byggeri) og videre til

Møllemuseet.

Der har tidligere været smedje på Vestermølle.

Vestermølle projekter
vestermølle projecter
Medlemsskab fordele

Hvad kan i forvente som medlem

MANGLER TEKST

For os er det vigtigt at fortælle om den historie der gemmer sig i Skanderborg. Vi i foreningen har stor kærlighed til Skanderborg og godt håndværk. At være en del af foreningen er at være en del af en god historie. 

©2022. Vestermølle. All Rights Reserved.